logotype

S účinností ode dne 1.1.2012 byla novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb.
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, kterými je upraveno plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je podle
§ 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti uložena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu zaměstnanců.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

 

Způsoby plnění povinného podílu zaměstnávání OZP.

Zaměstnavatelé mohou plnit povinný podíl některým ze způsobů uvedených v § 81 odst. 2
zákona o zaměstnanosti nebo jejich vzájemnou kombinací.

  1. Zaměstnávání OZP v pracovním poměru
  2. Odebírání výrobků nebo služeb
    Odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených v § 81 odst. 2 písm. B zákona o zaměstnanosti, tj. od subjektů zaměstnávajících v průměrném ročním přepočteném počtu více než 50% OZP.
  3. Odvod do státního rozpočtu
    Odvod do státního rozpočtu činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat.

Náhradní plnění za hranou zákona

Dle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti je jasně stanoveno, že náhradní plnění může dodavatel z chráněného trhu práce ( tj. zaměstnavatel min. 50% OZP ) poskytnout pouze na vlastní výrobky nebo služby.
To ve velké většině není případ kancelářských potřeb, drogerie, ochranných pomůcek apod., které subjekt nabízející náhradní plnění sám nevyrábí, ale provádí pouze přefakturaci.
Řada subjektů má svoje podnikání nastaveno pouze jako poskytování náhradního plnění na komodity, které samy nevyrábějí, případně na služby, které samy neposkytují.

Odpovědnost za případné nedostatky při plnění povinnosti zaměstnávat stanovený podíl OZP je vždy na konkrétním zaměstnavateli – odběrateli náhradního plnění.

2021  Blesk s.r.o.   Vyrobil: IT Outsourcing   MAIL